Thực sự sống một ngày xem sao?

Câu cửa miệng của mẹ là:” Làm là việc kiếm tiền cả đời, ăn uống đúng giờ và chăm sóc yêu thương bản thân, đừng có tiếc tiền”

Mỗi khi nghe câu đấy là mình lại chẹp chẹp. Trong đầu suy nghĩ, con cố gắng ngày đêm kiếm tiền mà giờ vẫn thấy nghèo thì không làm cứ tiêu thì bao giờ mới khá khẩm lên được. Nhưng nhìn vào gương thấy cũng tệ thật, người gầy đen nhẻm, ăn mặc quê mùa, haizzz…

Vậy thử sướng yêu thương bản thân ntn?

….

Leave a Reply